Namu Myoho Renge Kyo

De Japanse titel van de Lotus Soetra is ‘Myoho Renge Kyo’ (妙法蓮華経) en betekent: De Soetra van de Lotusbloem van de Wonderbaarlijke Leer (Dharma).  Nichiren Shonin voegde daar het woord ‘Namu’ aan toe. Namu betekent toewijding of devotie. Namu Myoho Renge Kyo betekent dus vrij vertaald: Toewijding aan de wonderbaarlijke dharma van de Lotus Soetra. Namu Myoho Renge kyo is de mantra die we elke dag reciteren. We noemen deze mantra de Odaimoku.

Odaimoku

De Odaimoku belichaamt het hart van de Lotus Soetra. De Lotus Soetra is Boeddha Shakyamuni’s hoogste leer. Daarom omvat de Odaimoku ook de essentie van de hele leer van de Boeddha en alle kwaliteiten van Boeddhaschap. Met andere woorden: door het reciteren van Namu Myoho Renge Kyo bereiken we boeddhaschap.

Als u een doffe spiegel polijst gaat deze glanzen als een edelsteen. Uw verblinde en onvolwassen geest is als een doffe spiegel. Als u uw doffe geest polijst wordt het een spiegel die de universele waarheid weerspiegelt. Heb onwankelbaar vertrouwen in de Drie schatten van het Boeddhisme (de Boeddha, de Dharma en de Sangha) en laat je geest dag en nacht stralen. Hoe doet u dat? Heel eenvoudig, door Namu Myoho Renge Kyo te reciteren.

Nichiren Shonin, in Issho Jobutsu Sho (Over het bereiken van Boeddhaschap in dit leven)

Namu Myoho Renge kyo

Als er gevraagd zou worden hoe dit te ervaren en te begrijpen zou het antwoord zijn: Hoeveel tijd heb je voor een toelichting? Vijf minuten, een dag, een maand, een jaar of een heel mensenleven? De Odaimoku kan een leven lang worden bestudeerd en over de betekenis zijn boeken vol geschreven (een introductieboek vind je hier).

Hier volgen een paar kleine beknopte aanwijzingen:

NAMU (南無) kan vertaald worden met: toewijding aan, vertrouwen in of terugkeren naar. Om de Lotus Soetra te citeren: ‘Dan zal hun hart hunkerend verlangen naar de Boeddha…’

MYOHO (妙法, Sanskriet: Saddharma) wordt  vaak vertaald met ‘wonderbaarlijke leer’. Myo (妙, Sanskriet: Sad)  heeft drie betekenissen:

  1. Openen of laten zien;
  2. Schenken of begiftigen;
  3. Opnieuw tot leven brengen, transformeren, het vermogen hebben om vergif te veranderen in medicijn.

Ho (法, Sanskriet: Dharma) staat voor de leer van de Boeddha en de essentie van alle wijsheid en inzicht van Shakyamuni en zijn daaruit voortvloeiende onderricht.

RENGE (蓮華, Sanskriet: Pundarika) betekent lotusbloem. De witte Lotusbloem symboliseert de pure en perfecte verlichting van de Boeddha. De lotus is de enige plant waarbij bloem en zaad tegelijk aanwezig is. In het Boeddhisme symboliseert de lotus dat oorzaak en gevolg elkaar wederzijds insluiten. Dit principe is een van de belangrijkste lessen van het boeddhisme. dankzij dit principe is te begrijpen dat gewone mensen in hun huidige leven de mogelijkheid hebben om Boeddhaschap te bereiken.

KYO (経, Sanskriet: Soetra) staat voor de tekst. Een soetra is een verzameling van doorgegeven en opgeschreven lessen van de Boeddha. De Boeddha komt voor ons tot leven door de soetra. De Boeddha onderwijst ons nog steeds door de soetra. Daarom, als wij de Boeddha nu willen ontmoeten, is alles wat we hoeven doen de Soetra lezen, bestuderen en de Odaimoku van Namu Myoho Renge Kyo reciteren.

Nichiren

Zoals Nichiren Shonin ons heeft geleerd in de ‘Kanjin Honzon Sho’:

Zijn (Boeddha Sakyamuni’s) bereiken van Boeddhaschap ligt volledig besloten in de vijf karakters Myo Ho Ren Ge en Kyo, de Lotus Soetra van de wonderbaarlijke Dharma en dat bijgevolg, wanneer we de vijf woorden hooghouden, de verdiensten die de Boeddha verkreeg voor en na het bereiken van Boeddhaschap vanzelfsprekend aan ons worden overgedragen.

Nichiren Shonin, Kanjin Honzon Sho*

* De ‘Kanjin Honzon Sho’ is een van de belangrijkste geschriften van Nichiren Shonin. Het betekent vrij vertaald: Het object van toewijding voor het observeren van de geest.

Nieuwsbrief

Een keer per maand sturen wij een nieuwsbrief met onze nieuwste artikelen en activiteiten.
* = verplicht veld

door MailChimp!

Agenda juli 2024

5 juli 2024: Odaimoku-ko (Online, Engelstalig)
19 juli 2024: Lotus Soetra studiegroep (online, Engelstalig)

Vragen? Stuur een bericht naar info@nichiren-shu.nl voor meer informatie!