Beoefening

Iedereen die deze soetra kopieert, bewaart, leest en reciteert, die er offers aan brengt en hem na mijn uitdoven aan anderen onderwijst, zal mijn gewaad dragen.

Śākyamuni Boeddha (Lotus Soetra, hoofdstuk 10)

Het boeddhisme kent een grote verscheidenheid aan gebruiken en tradities. Het is daarom niet verrassend dat er ook zoveel verschillende manieren zijn om te beoefenen. Denk bijvoorbeeld aan stiltemeditatie, recitatie, gebed of loopmeditatie.

Ook in Nichiren Shu worden verschillende oefeningen gedaan. Zoals bijvoorbeeld stiltemeditatie, het kopiëren van de beeltenis van de Boeddha, het reciteren van de soetra of het kopiëren van passages uit de soetra (zie foto). Altijd staat de Lotus Soetra centraal en zijn de oefeningen geïnspireerd op wat de soetra ons leert over het beoefenen.

Odaimoku: Namu Myoho Renge Kyo

Onze voornaamste manier van beoefenen is het reciteren van de Japanse titel van de Lotus Soetra. Dit wordt in het Japans ook wel de Odaimoku genoemd, wat vrij vertaald ‘eerbiedwaardige titel’ betekent. We reciteren de Odaimoku – Namu Myoho Renge Kyo – ’s ochtends en ’s avonds. Een ander woord voor reciteren is chanten.

Vaak wordt gedacht dat hoe langer je chant, hoe beter dat is. Dit is een misverstand. Bij het reciteren van Namu Myoho Renge Kyo gaat het niet om de hoeveelheid. Het belangrijkste is de kwaliteit. Het maakt dus niet uit hoe lang je chant, als je dit maar doet vanuit je hart, met bewondering voor de Boeddha, respect voor Nichiren Shonin, en waardering voor iedereen om je heen.

Thuis

Het ochtend- en avondgebed doe je thuis. Twee keer per dag een moment om stil te staan bij de verlichting van de Boeddha. Dit doen we door het reciteren van de Odaimoku en delen van het tweede en zestiende hoofdstuk van de Lotus Soetra.

Verder is het ook mogelijk om andere hoofdstukken van de Lotus Soetra te reciteren. Of zelfs de hele Lotus Soetra door er elke dag een stukje van te chanten.

Gohonzon

Het ochtend- en avondgebed wordt gedaan voor een altaar, tegenover de Boeddha en de Gohonzon. De Gohonzon is een kalligrafie die de wereld van de Lotus Soetra symboliseert. Op de Gohonzon zijn de Japanse namen geschreven van onder andere de Boeddha en grote bodhisattva’s.

Foto: een Gohonzon geschreven door Nichiren Shonin. In het midden staat: Namu Myoho Renge Kyo. Links en rechts daarvan de namen van de Boeddha, bodhisattva’s en andere belangrijke boeddhistische figuren.

Offers

Tijdens het ochtend- en avondgebed branden we kaarsen en wierook voor de Boeddha. Zij symboliseren zijn wijsheid en zijn leer. Ook is het gebruikelijk om de Boeddha iedere ochtend water en thee te brengen. andere offers die gebracht kunnen worden zijn bloemen en vegetarisch voedsel, zoals fruit of rijst.

Het ochtend- en avondgebed wordt afgesloten met gelukwensen voor alle levende wezens en onze voorouders. Daarnaast is er ruimte voor eventuele persoonlijke gebeden voor onze geliefden en onszelf. Tot slot worden de vier grote geloften van een bodhisattva afgelegd.

Nieuwsbrief

Een keer per maand sturen wij een nieuwsbrief met onze nieuwste artikelen en activiteiten.
* = verplicht veld

door MailChimp!

Agenda juli 2024

5 juli 2024: Odaimoku-ko (Online, Engelstalig)
19 juli 2024: Lotus Soetra studiegroep (online, Engelstalig)

Vragen? Stuur een bericht naar info@nichiren-shu.nl voor meer informatie!