Wie was Nichiren Shonin?

Nichiren Shonin was een boeddhistische monnik en de stichter van onze orde. Hij werd geboren op 16 februari 1222 in Kominato, een kustplaats in Japan.

Zijn vader was visser. Toen Nichiren 11 jaar was stuurden zijn ouders hem naar een tempel, annex klooster om te studeren. Hij was een goede en nieuwsgierige leerling en besloot op 16-jarige leeftijd te kiezen voor het kloosterleven als monnik. Daarna reisde hij naar alle belangrijke boeddhistische centra in Japan om de boeddhistische boeken te bestuderen en bij verschillende leraren in de leer te gaan. Nadat hij alle soetra’s en alle boeddhistische stromingen in Japan had bestudeerd kwam hij tot de diepe realisatie dat de Lotus Soetra de hoogste leer van de Boeddha was. In deze soetra wordt de ware en diepe aard en de intentie van de Boeddha volledig geopenbaard.

Door de Lotus Soetra te beoefenen en de Odaimoku (Namu Myoho Renge Kyo) te reciteren kunnen alle mensen verlichting bereiken.

Odaimoku

Nichiren Shonin reciteerde de Odaimoku, Namu Myoho Renge Kyo (toewijding aan de wonderbaarlijke Dharma van de Lotus Soetra), voor de eerste keer bij zonsopgang op 28 april 1253. Hij was toen 31 jaar.

Recitatie van de Odaimoku was niet nieuw, vernieuwend was dat iedereen de mantra kon reciteren om in dit leven op deze aarde verlichting te bereiken.

Deze vernieuwing werd hem niet in dank afgenomen, hij moest de tempel waar hij als jonge jongen was ingewijd tot monnik ontvluchten en vertrok naar de hoofdstad Kamakura om daar zijn boodschap te verkondigen.

Op de foto rechts: een inscriptie van de Odaimoku, gemaakt door de kunstenaar Hasegawa Tohaku.

Rissho Ankoku Ron

Het waren destijds roerige tijden in Japan: burgeroorlogen, een serie heftige tyfoons, vloedgolven en mislukte oogsten veroorzaakte hongersnoden. Daarbij kwamen ook nog pestepidemieën. Geen wonder dat de bevolking in paniek raakte.

Dit bracht Nichiren Shonin ertoe om de Rissho Ankoku Ron te schrijven, een verhandeling over het verspreiden van vrede in het land door vestiging van gerechtigheid.

In deze verhandeling schreef hij de rampen toe aan bijgeloof en aan misleidende religieuze overtuigingen. Hij vermaande de mensen om in de Lotus Soetra te geloven en te beoefenen, om zo al het onheil te stoppen.

Vervolging

De Rissho Ankoku Ron werd ook als petitie aangeboden aan de machthebbers van Japan. Dit leverde hem diepe vijandschap op van de religieuze autoriteiten. De rest van zijn leven werd Nichiren door de autoriteiten vervolgd en verbannen. Ook overleefde hij ternauwernood een executie, omdat deze op het laatste moment werd afgelast.

Desondanks hield Nichiren vast aan het verkondigen van zijn boodschap en verdiepte zijn overtuiging. Het bracht hem een kleine schare toegewijde volgelingen.

Tijdens zijn verbanning op het eiland Sado schreef hij voor zijn volgelingen de Kaimoku Sho, het Openen van de Ogen en de Kanjin Honzon Sho, waarin hij de eenheid van de Eeuwige Waarheid en de Eeuwige Boeddha uiteenzet. Op Sado tekende hij ook voor het eerst de grafische weergave van deze éénheid op. Dit is de Mandala Gohonzon, een prachtige kalligrafie die tot op de dag van vandaag centraal staat bij de beoefening.

Rechts: Sneeuw bij Tsukahara op het eiland Sado. Op de voorgrond Nichiren Shonin. Een werk van de Japanse kunstenaar Utagawa Kuniyoshi.

Minobusan

In 1274 trok Nichiren Shonin zich met een kleine groep volgelingen terug op de berg Minobu. In deze laatste negen jaar van zijn leven wijdde hij zich volledig aan het onderwijs van zijn volgelingen. Veel van zijn bemoedigende brieven aan zijn volgelingen zijn tot op de dag van vandaag bewaard gebleven en laten zijn compassie en aandacht voor zijn volgelingen zien.

Nichiren Shonin was een groot hervormer van het boeddhisme en heeft tijdens en na zijn leven veel mensen ertoe gebracht om de leer van de Lotus Soetra te geloven en te beoefenen.

Laatste reis

Een ernstig zieke Nichiren Shonin verliet Minobu in 1282 op weg naar hete bronnen voor genezing. Zijn toestand dwong hem om halverwege in Ikegami (nu Tokyo) te rusten. Daar overleed Nichiren Shonin op 13 oktober 1282 omringt door zijn volgelingen. Zijn wens: ‘Bouw alsjeblieft een tombe voor mij op de berg Minobu waar mijn hart voor altijd zal zijn.’ Deze wens werd door zijn volgelingen trouw uitgevoerd.

Rechts: de tombe van Nichiren Shonin op de berg Minobu.

Nieuwsbrief

Een keer per maand sturen wij een nieuwsbrief met onze nieuwste artikelen en activiteiten.
* = verplicht veld

door MailChimp!

Agenda juli 2024

5 juli 2024: Odaimoku-ko (Online, Engelstalig)
19 juli 2024: Lotus Soetra studiegroep (online, Engelstalig)

Vragen? Stuur een bericht naar info@nichiren-shu.nl voor meer informatie!