Hoofdstuk 2 – Geschikte hulpmiddelen

Elke boeddha doet vanaf het begin een gelofte: ik zal ervoor zorgen dat alle levende wezens dezelfde verlichting bereiken die ik bereikt heb

Śākyamuni Boeddha (Lotus Soetra, hoofdstuk 2)

Het tweede hoofdstuk van de Lotus Soetra wordt gezien als één van de belangrijkste hoofdstukken van de hele soetra. In dit hoofdstuk onthult de Boeddha namelijk zijn intentie en zijn methode. Ook verklaart hij hoe verschillen binnen het boeddhisme zijn ontstaan en dat deze oppervlakkig zijn. Wie dieper kijkt zal zien dat achter alles één en hetzelfde doel schuilgaat: de verlichting van de Boeddha.

Verschillen

Mensen zijn verschillend. Niet iedereen heeft dezelfde talenten en problemen. Wat voor de een makkelijk te begrijpen is, kan voor de ander heel lastig zijn. Daarom paste de boeddha zijn leer aan op de persoon. Hij gebruikte daarvoor het hulpmiddel dat hij voor die persoon het meest geschikt achtte.

Ik weet dat alle levende wezens verschillende verlangens hebben. Ik weet ook dat zij diep in hun geest gehecht zijn. Daarom heb ik hen verschillende leerstellingen onderwezen met verhalen over vorige levens, parabelen, vergelijkingen en preken, met andere woorden, met verschillende hulpmiddelen al naargelang hun aard.

Śākyamuni Boeddha (Lotus Soetra, hoofdstuk 2)

Door alle verscheidene verhalen en hulpmiddelen voor verschillende personen, kon het soms lijken alsof de Boeddha ook verschillende dingen zei en bedoelde. Maar in het tweede hoofdstuk van de Lotus Soetra zegt hij dat dit niet zo is. Alles wat hij zegt is een uitdrukking van hetzelfde: de verlichting van de Boeddha.

Bodhisattva’s

In zeer duidelijke taal zegt hij dat er maar één pad is en dat iedereen naar hetzelfde doel werkt, al lijkt dat soms niet zo. Volgens de boeddha is iedereen op het pad van de bodhisattva, het pad om een volwaardige boeddha te worden. Dit komt omdat Śākyamuni en alle andere boeddha’s maar één doel hebben:

‘De boeddha’s doen alles met één doel, dat is, het tonen van het inzicht van de Boeddha aan alle levende wezens en het zorgen dat zij zich het inzicht van de Boeddha’s eigen maken.’

Śākyamuni Boeddha (Lotus Soetra, hoofdstuk 2)

Boeddhaschap

Voordat Śākyamuni een boeddha werd, was hij een bodhisattva. Een bodhisattva is een uiterst bijzonder mens, die volledig gedreven wordt door compassie voor alles wat leeft. Een mens die zich inzet voor anderen en niets liever wil dan iedereen helpen de verlichting te bereiken.

Veel van de boeddha’s leerlingen dachten dat ze nooit een bodhisattva konden worden. Ze zagen dat als veel te hoog gegrepen en dachten dat de Boeddha voor hen een ander pad had bedacht. In het tweede hoofdstuk van de Lotus Soetra maakt de Boeddha een eind aan deze overtuiging.

Weet dat wanneer jullie je twijfels wegnemen en grote vreugde bezitten, jullie Boeddha’s zullen worden!

Śākyamuni Boeddha (Lotus Soetra, hoofdstuk 2)

Nieuwsbrief

Een keer per maand sturen wij een nieuwsbrief met onze nieuwste artikelen en activiteiten.
* = verplicht veld

door MailChimp!

Agenda juli 2024

5 juli 2024: Odaimoku-ko (Online, Engelstalig)
19 juli 2024: Lotus Soetra studiegroep (online, Engelstalig)

Vragen? Stuur een bericht naar info@nichiren-shu.nl voor meer informatie!